2017 Yılında Çok Konuşulan Man Adası

2017 yılı içerisinde gün geçmesin ki peşi sıra gündeeme damga vuran olay yaşanmasın. Bunlardan biride çok konuşulan Man adası oldu. CHP liderinin bu ada üzerinde kurulan bir şirket aracılığı ile Erdoğan ailesi ve yakınlarının bu adaya milyon dolarlar gönderdiği iddiası, AKP tarafından belgelerin sahte olduğu belirtilerek, hiç bir öneminin olmadığı dile getirildi. Günlerce süren belge tartışmaları neticesinde hiç bir sonuç elde edilemedi. Çok zaman geçmeden üstü kapatılan konu, son bir kaç yıldır adı sık sık yolsuzluklara karışan parti için çok sıkıntılı günlerin geçmesine neden oldu. İddialar ise muhalefet tarafından kapatılmasa da çok geçmeden CHP’li Belediyeler hakkında yapılan soruşturma ve görevden uzaklaştırmalar, gündemin hızlı bir şekilde değişmesi ile son buldu. Ülke içinde bu tip siyasi krizler her zamanki gibi toplum içerisinde siyasete olan güvenin bir kez daha sarsılmasına neden olurken. İlerleyen zamanlarda daha bir çok belgenin çıkacağı olası gözükmektedir.

Yolsuzluklar etik olmadığı kadar aynı zamanda ekonomik anlamada da devlet için çok zararlı boyutlara varabilir. Kamu gücünün bir şekilde kullanılması anlamına gelen yolsuzluk ve rüşvet çift taraflı ve tek taraflı olabilir. Özellikle Man adası belgeleri açığa çıkarılmadığı ve suçluları yakalanmayıp adalete teslim edilmediği sürece giderek artan boyutlarda zararları olabilir. Bu şekilde hem kamu tarafında hemde özel sektör tarafında yolsuzluk gibi durumların ortaya çıkarılması çok büyük önem arz etmektedir. Toplumda sosyal anlamda bozulmayı da gösteren yolsuzluk ve rüşvet devletin kurumlarına olan güveni derinden sarsmaktadır. Özellikle işlevsellik bakımından sığ banka düzenlemeleri, kurum içi bağlantılarda kopukluk, şeffaf olmayan düzenlemeler, gelişmekte olan ülkelerde çok daha sık görülen yolsuzluk iddialarının gündeme taşınmasına neden olmaktadır. Yolsuzluk aynı zamanda kamu kaynaklarının yanlış alanlara kaymasına da sebep olabilir. Bu da istenmeyen kamu harcamaları oluşmasına neden olarak borç yükünü arttırabilir. Günümüzde bir çok ülkeden yolsuzluk örnekleri verilebilir ve araştırmalar bunların büyük bir çoğunluğunun gelişmekte olan ülkelerde olduğunu gösterecektir. Örnek vermek gerekirse Endonezya’da 1997’de yaşanmış ve finansal sistemin çökmesiyle sonuçlanarak, milyonlarca insan zor durumda kalmıştır. Yolsuzluğun diğer önemli etkisi de yüksek bütçe açıklarına sebebiyet vererek, vergilerin artmasına ve halkın omzuna taşınması güç yükler binmesine neden olmaktadır.