2017’de Turizm Artış Gösterdi

Turizm deyince akla ilk olarak rakamlar ve bunların ülke ekonomisine olan katkısı gelmektedir. Turizmde de diğer bir çok sektör gibi bir çok kol bulunmakta ve bunların arasında yat turizmi, sağlık turizmi, deniz turizmi, tarih-sanat ve kültür turizmi gibi bir çok turizm çeşitliliği bulunmaktadır. 2017 yılında Turizm gelirleri, nispeten 2016’ya oranla yılın ilk 9 ayında bir önceki yıla oranla yüzde 16,4 lük bir artış oranı yakalamayı başararak, bu dönemde toplam turizm geliri 20 milyar doları geçmiştir. Yabancı ziyaretçilerden elde edilen gelir, yurt dışında yaşayan vatandaşlardan elde edilen gelirin üzerinde gerçekleşmiştir. Turizm giderleri ise 2017 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 4 milyar dolar olmuştur ve ( Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı). 2016 yılına göre bu giderlerde de yüzde 9’luk bir gerileme olmuştur.

Son yıllarda turizm gelirlerinde 2016 yılında büyük gerileme yaşanırken, 2017 yılında ise artış göstererek, bir önceki yılı az da olsa telafi ettiği düşünülmektedir. Fakat Turizm’de 2017 yılın ilk 9 ayında yerli turistler de dahil edildiğinde, kişi başına harcama 2017 yılında 883 dolar olarak gerçekleşirken, 2016’da bu rakam 978 dolar olarak gerçekleşmiş ve geceleme sayılarında ise 2016 yılına göre yılın ilk 9 ayında artış kaydedilmiştir. Yurt dışına giden vatandaşların sayısında ise TUİK verilerine göre 2016 yılı baz alınarak yapılan araştırmada, bir önceki yıla göre yüzde 11’lik bir düşüş gerçekleşmiş, en çok gidelen ülke ise yine TUİK verilerine göre 1,173,182 kişi ile Gürcistan olmuştur.

Turizm için yapılan değerlendirmelerde kuşkusuz ki ülke içinde yaşanan gelişmeler ve döviz kurlarının çok büyük etkileri bulunmaktadır. 2017 yılı ilk aylarına terör saldırılarıyla başlayan Türkiye, turizm gelirlerinde sektörde büyük bir düşüş beklentisinin tersine, 2017 yılında Rusya ile yaşanan geriliminde düzeltilmesiyle gözle görülen bir artış göstermiştir.

İstihdama büyük katkısı olan turizmin ülke için canlı tutulması ve gelecek yabancı turistlere çok daha güvenli bir ortamın sağlanması gerektiği büyük önem göstermektedir. Nitelikli turizmin ilerletilmesi ve bu konuda özelikle tarih ve kültür beşiği olan Türkiye’de turizmin güçlendirilerek, kişi başına harcamanın artırılmasına odaklanması gerekliliği bir başka önemli konu olarak geride kaldı.