Sanatın Her Alanda Kendni Özgürce Gösterebilmesi

Sanatın her alanda kendini ifade edebilmesi kuşkusuz ki çok önemlidir. Türkiye’de bu alanda son zamanlarda bu konuda sanatın ilerlemesinin önüne bir takım engeller her yıl olduğu gibi 2017 yılında da çıktı. Her alanda her kesimden insanın düşüncesi, fikri ne olursa olsun bu hakları korumayı kendine görev edindiğini dile getiren yetkililer, malasef bu konıda ki uygulamalarda söylemlerin ötesine pek fazla geçemektedirler. En son Ankara’da düzenlenen Alman gay film festivalinin, terör saldırıları bahane edilerek yasaklanması bunun en açık örneği oldu. Bazı çevrelerin sanat ve özgürlükler hakkında ne anladığı hala tam olarak anlaşılabilmiş değil. Kısıtlı bir çalışma alanında hangi alanda olursa olsun farklılıkların kabul edilememesi, ülkelerin ilerleyişinde hep engel teşkil etmiştir. Özellikle eğitim konusunda, gençlerimize her kesin özgür yaşayışına saygı duyulması gerektiği öğretilmelidir. Yoksa bir çok ülke ne kadar çok geliştiğini ve ilerlediğini düşünsede aslında bir o kadar da geriye gittiğinin farkına varamayacaktır. Bir çok Sanatta Özgürlük konuda örnek alınması düşünülen batı ideolojisi yerine, ülke olarak kendi kültür ve medeniyetimizi ülke olarak farklılıklar üzerinde geliştirmeli toplumun sağduyu bilincini artırmamız gerekmektedir. Bu şekilde kendi kendine zaten ilerleyecek olan özgürlükler, hem insan üzerinde hem de sanat üzerinde kendi kendini dönüştürerek gelişmeye devam edecektir. Aslında her şeyin çok basit olarak düşülmesi gerektiği bu kadar ortada iken, maaladef her şeyin gereksiz irdelenmesi doğruların bulunmasında zorluklara sebebiyet vermektedir. Bu konuda malasef kat edilecek yol daha çok uzundur. Türkiye’de sanatın her alanında kendini dünya sahnesinde gösterecek yapıtların ortaya çıkması ve çıkartılması, ülke adının dış basında, özellikle gelişmiş ülkelerde duyulmasına, bunun da ülke turizmini artırmada ve özgürlüklerin rahat yaşandığı izlenimi ile çok daha yüksek seviyede, ülke için kazançlı olan turistin ilgisini çekmede yararlı olacaktır. Ülke için son yıllarda adının uluslararası alanda terör, baskılar ve tutuklamalar ile duyulması bu konuda her şeyin terse çevrilmesi için çok çaba sarf edilmesi gerektiğini göstermektedir. Dikkat edilirse, aslında sanat alanında ilerlemiş ülkelerin turizm gelirlerine bakmak yeterli olacaktır.